Reglementer

1. Ved ankomsten bedes alle voksne gæster udlevere et gyldigt identitetskort til lovmæssig registrering. Direktionen forbeholder sig ret til at beholde for det mindste et identitetskort for hver familiegruppe.

 

2. På campingpladsen bliver pladser tildelt af autoriseret personale, og enhver skift af teltplads skal tillades af direktionen.


3. Priserne er pr. nat, og på afrejsedagen skal pladsen forlades før klokken 12, eller følgende nat vil blive faktureret på gæstens regning. (Uafhængigt af ankomst tiden).

 

4. På feriecentret må man gerne have hund med, men den skal være vaccineret og skal naturligvis holdes i snor. Der skal til enhver tid gøres rent efter dyret, og ejeren er ansvarlig for sine egne dyrs eventuelle skader forvoldt på tredjepart. Der mindes om at overtrædelsen af loven indebærer en øjeblikkelig fjerning fra campingpladsen.
Hunde er tilladte, undtagne visse hunderacer som er erklæret farlige i forhold til den italienske lov. Vi beder om at tage hundens’ helbredskort med.
 

5. De ter ikke tilladt at tage dyr med i teltene Lodge og i mobil husene Suite Deluxe og Family Deluxe.

6. Direktionen er ansvarlig for skader på personer og ting, dog kun i de betingelser campingpladsens egen forsikringsselskab har bestemt, og som er udstillet i receptionen. Skader ved biler er udelukket, fordi bilerne er allerede dækkede af deres egen forsikring.


7. Såfremt lejemålet forhindres af forhold udenfor feriecenterets indflydelse (naturkatastrofer), hæfter centeret ikke herfor, og der tilkommer ikke lejeren nogen godtgørelse.

8. Direktionen påtager sig ikke ansvar for eventuelle tab eller tyverier af værdier der ikke er placeret i sikkerhed.
 

9. Gæster der kommer på besøg om dagen, som familie eller venner, kan kun få adgang efter i receptionen at have afleveret identitetskort. Direktionen forbeholder sig ret til at verificere personlige identitetskort til enhver tid.

10. Lejeren er forpligtet til at respektere de ordensbestemmelser, som gælder for feriecenteret. Beskadigelser påført af lejeren eller dennes gæster afregnes ved afrejse.

 

11. Det er tilladt at køre i campingpladsen med en hastighed der aldrig overstiger 10km/t.
 


12. Det er strengt forbudt:
- At vaske biler, campingvogne og campingbiler;
- at tænde ild på campingpladserne;
- at beskadige planter og blomster, og andre strukturer;
- Fra kl. 23.00 til kl. 7.00 og fra kl. 14.00 til kl. 15.00 er det ikke tilladt at støje så det kan forstyrre andre gæster;
- Af hensyn til ro og sikkerhed for alle er det forbudt at køre rundt i bil, motorcykel eller scooter inde på campingpladsen fra kl. 23.00 til kl. 7.00.
- Efter sidstnævnte tid vil ingangsrampen være lukket, og al køretøj skal være parkeret i de afgrænsede områder.
- Ved manglende overholdelse af de sidstnævnte 2 punkter forbeholder Direktionen sig ret til at bortvise uønskede personer.

13. Det anbefales:
- at beholde toilet-, bade- og vaske faciliteter rene og ordenlige;
- Kemiske toiletter skal tømmes i de affaldsrør der er beregnet til dem ved toiletterne.
- Det kræves at de mindste børn, under 6 år, er ledsaget af en voksen på toiletterne;
- Vask af sengelinned og køkkentøj må kun foregå i de dertil indrettede områder;
- Husk, at ikke bruge for meget vand;
- Uden for campingpladsen er der containere til opsamling af papir og fast affald;

 

14. Regler for svømmehallen:
- Der er fri adgang til benyttelse af svømmehallen fra klokken 10:00 til klokken 19:00
- Brug af badehætte er valgfrit;
- Lad livredderen vide, hvis du ikke kan svømme;
- Det er forbudt at råbe;
- Det er forbudt at dykke;
- Oppustelige både, gummibåde o.l. må ikke anvendes i svømmehallen;
- Før benyttelse af anlæggets faciliteter skal der ske en afvaskning af hele kroppen.
- Ved regn er livredder service ikke forsynet.

15. Det kræver at man godkender de nærværende reglementer for at få adgang til campingpladsen. Overtrædelse af ordensreglerne medfører bortvisning.


DIREKTIONEN

 

Internal Regulation PDF


 


Residence Apartments

Residence Apartments

Residence Apartments

Buildings Projects