Reglementer

CHECK-IN: Ved ankomsten skal hver rejsende fremvise et gyldigt identitetsdokument til lovmæssige registreringer.  

PLADSER: Pladserne tildeles af ledelsen; enhver efterfølgende flytning skal godkendes. På hver plads er 1 campingvogn + 1 bil eller 1 telt + 1 bil eller 1 autocamper tilladt. Alt andet betragtes som ekstra i henhold til prislisten. Ved afrejse efter kl. 12.00, medtælles også den følgende dag (uanset ankomsttidspunkt).  

BOLIGER: Nummeret tildeles af ledelsen. Nøglerne udleveres fra kl. 15.00 på ankomstdagen. Ved afrejse skal boligenheden forlades kl. 10.00 og efterlades i pæn stand. Efterlad ikke affald i eller udenfor boligenheden. Eventuelle skader skal erstattes.  

BIL: Biler skal parkeres i særligt dedikerede områder. Lad ikke motoren køre. Kørsel inde på campingpladsen er tilladt ved maksimal hastighed på 10 km/t fra kl. 7.00 til kl. 23.00. Fra kl. 23.00 til 07.00 er det ikke tilladt at køre ind eller rundt på campingpladsen. Bommen ved indgangen sænkes, og køretøjer skal efterlades på parkeringspladsen. Det anbefales at afhente køretøjet så hurtigt som muligt næste morgen.

KÆLEDYR: Hunde er kun tilladt, hvis de er udstyrede med vaccinationskort. Racer der betragtes som farlige i henhold til gældende italiensk lov er ikke tilladt. Hold dem altid i snor, lad dem ikke være alene på pladsen eller i autocamperen. De må ikke forstyrre andre gæsters ro og campingpladsens indretning. Opsaml altid ekskrementer og smid dem i de dertil opstillede beholdere, der findes rundt omkring på campingpladsen.

ANSVAR: Ledelsen er ansvarlig for erstatningsansvar over for tredjemand og skader på personer inden for de grænser, betingelser og stabile risici hos det forsikringsselskab, som campingpladsen har fastsat en særlig politik med. Skader på biler er udelukkede ved international konvektion, da de allerede er dækket af den obligatoriske forsikring af hver bil.  
Ledelsen er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader forårsaget på campingpladsen på mennesker og ejendom som følge af naturkatastrofer.  
Ledelsen er ikke ansvarlig for tyveri af værdigenstande af nogen art efterladt uden opsyn af gæsterne.  
Ledelsen er ikke ansvarlig for servicesvigt på grund af manglende forsyninger, ødelagt udstyr eller anden force majeure.

BØRN: På campingpladsen skal børnene altid ledsages af en forælder eller en voksen, som påtager sig det fulde ansvar over for tredjemand og forpligter sig til at yde erstatning for eventuelle skader forårsaget af dem.

BESØGENDE: Pårørende, venner og besøgende vil generelt kunne få adgang til campingpladsen efter tilladelse fra ledelsen, efter fremvisning af et identitetsdokument. Efter en times ophold vil der påregnes ifølge prislisten. Ledelsen forbeholder sig ret til at forbyde besøgende indrejse i perioder med maksimal belægning.

HYGIEJNE: Vi anmoder om at opretholde maksimal renlighed ved toiletter, håndvaske og andre hygiejnefaciliteter på hele campingområdet; at tømme de kemiske toiletter på de angivne steder eller tilslutte sig til de relevante afløb på pladsen og ikke i toiletter eller regnvandsafløb. Opvask, tekstiler eller lignende må ikke vaskes i håndvaskene, der er forbeholdt personlig hygiejne.  
Affaldet skal sorteres af gæsterne og bringes til de relevante indsamlingsområder.  

Vand: Vand er en kostbar ressource, der ikke må spildes. Vi anmoder jer om at begrænse brugen. Det er ikke tilladt at vaske biler, campingvogne og campere.

NATUR: Det er forbudt at tænde bål på pladser eller ved autocampere; åben ild såsom stearinlys, resterende gløder skal være under konstant overvågning, og det skal sikres, at de slukkes fuldstændigt. Man må ikke beskadige planter, blomster og udstyr i boligkomplekset. Undgå støj fra 23.00 til 07.00 og fra 14.00 til 15.00 undgå aktiviteter, der kan forstyrre naboerne.

For at garantere sikkerheden på campingpladsen har ledelsen besluttet, at der fra og med 2023 KUN er tilladt at grille med el eller gas, både i boliger og på pladser.

Vi opfordrer jer dog til altid at være opmærksomme under anvendelse.


SWIMMINGPOOL: Vi anmoder jer om at læse reglementet ved indgangen til svømmebassinerne. I tilfælde af regn vil livreddertjenesten blive suspenderet.

NØDSITUATIONER: Internt nummer til anmeldelse af nødsituationer: 0039 346 3366184 - fast beredskab ved receptionen.  
I tilfælde af brand genereret i nærheden af eller inde i en boligenhed (mobile home, telt, autocamper osv.) er det nødvendigt at: 
1.    Ring til det interne nummer for at rapportere nødsituationen, 
2.    Gå væk fra brandkilden, og placer dig selv i sikker afstand fra boligenheden, mens du venter på hjælp, 
3.    Underret naboerne for at lade dem komme i sikkerhed.  
4. I nødstilfælde (jordskælv, brand, oversvømmelse osv. ...) vil campingpersonalet informere gæsterne via megafon om den igangværende nødsituation, og de procedurer der skal igangsættes, 
5.    Alle gæster skal gå til det nærmeste RELATIVE SIKKERHEDSOMRÅDE, så læs nødplanen, der er opsat på forskellige steder på campingpladsen og som indeholder alle de nødvendige oplysninger.

Følg instruktionerne fra campingpladsens evakueringspersonale. Ophold på campingpladsen indebærer fuld accept af følgende regulativ. Uvidenhed om reglerne betragtes ikke som en undskyldning; manglende overholdelse af reglementet vil resultere i eventuelle foranstaltninger, ikke mindst bortvisning fra campingpladsen.

Reservationsregler

1. Reservationen kan laves på campingpladsens hjemmeside, via e-mail, brevpost, telefon eller fax. Derefter bliver der sendt en estimeret pris inklusiv depositummets størrelse, som skal sendes via en bankoverførsel. Reservationsbekræftelsen bliver tilsendt ved modtagelsen af det pågældende depositum.
2. Det er tilladt at tilføje personer under opholdet ved forudgående varsel til direktionen.
3. Hele den reserverede og bekræftede periode skal betales, også i tilfælde af forsinket ankomst eller tidlig afrejse (plads + personer eller indkvartering).
4. Direktionen forbeholder sig ret til at genbesætte lokationen, der frigøres tidligt.
5. Direktionen står for indkvarteringsfordelingen med højde for specielle behov fra kundens side.
6. I tilfælde af manglende fremmøde vil direktionen holde indkvarteringen disponibel til næste dag klokken 13.
7. Betalingen for reserverede strukturer og pladser skal være foretaget senest dagen efter ankomst.
8. Betalingen af depositummet medfører fuld accept af reservationsbetingelserne og campingpladsens interne reglement.


RESERVATION AF PLADSER
De reserverede pladser er disponible fra klokken 15.
 
Depositum: Det er ikke obligatorisk at reservere pladser, men det tilrådes i højsæsonen; reservationen medfører et depositum på 50%.
 
Undtagelser: I tilfælde af aflysning inden for 15 dage før ankomst betales depositummet tilbage med tilbageholdelse af et gebyr (20,00 Euro).
Ved mindre end 15 dage til ankomst mistes depositummet. OBS: det er ikke muligt at booke med ACSI - ANWB eller ADAC kort.


RESERVATION AF MOBILE HOMES
Indkvarteringsfordelingen forestås af direktionen, og de tildeles rengjorte og ordnede fra klokken 15.00 til klokken 18.00 på ankomstdagen.
 
Depositum: svarende til 30% af det totale beløb.
Ved ankomst skal der betales 100,00 Euro i kaution, som tilbagebetales ved afrejse efter kontrol af inventaret, rengøringen og eventuelle skader.
 
Undtagelser: I tilfælde af aflysning inden for 15 dage før ankomst betales depositummet tilbage med tilbageholdelse af et gebyr (20,00 Euro).
Ved mindre end 15 dage til ankomst mistes depositummet.